Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Άγ. Δημήτριος Κηφισιάς

Επικοινωνία

  • Λιέπουρης Γρ., Παπανικολάου Ιωά., Κυριακόπουλος Χριστ., Βασιλάκης Κων.
  • Πλ. Αγ. Δημητρίου, 145 62, Κηφισιά
  • 210 8013195