Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Βαρβάρα Ν. Μάκρης

Επικοινωνία

  • Καραϊσαλίδης Γεώ.
  • 190 05, Ν. Μάκρη
  • 22940 90355