Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμ. Θεοτόκου Πρασ. Λόφου

Επικοινωνία

  • Παπαδάκης Τιμ., Θεωνάς Τίτ., Καθέρης Μιχ., Κωνσταντόπουλος Τέρτ., Ροΐδης Γεώ., Καρακώστας Δημ.
  • Ευτυχίας 28, 141 22, Ηράκλειο
  • 210 2820143