Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Κοίμ. Θεοτόκου Ινεπόλεως

Επικοινωνία

  • Κυριακόπουλος Θεοφ., Βλυσίδης Νήφ., Παπαγεωργίου Κων.
  • Αλύτ. Μαρτύρων 16, 142 33, Ν. Ιωνία
  • 210 2792900