Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

Αγ. Ευφημία

Επικοινωνία

  • Τέλειος Ευσ., Καραγιαννίδης Σερ.,Κουρσαράκος Βασ., Τσαβολάκης Χρύσ., Ανδριόπουλος Ιακ.
  • Αγ. Ευφημίας & Πίστεως 1, 143 43, Ν. Χαλκηδών
  • 210 2511058