Σε κάθε βήμα του γάμου, Gamos Portal.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Επικοινωνία

  • Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 ,136 73 Αχαρνές
  • 2102415450

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε:

Σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017:

Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.».

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για το γάμο εδώ