Προσωπικά δεδομένα

To GAMOS-PORTAL.GR συλλέγει προσωπικά δεδομένα

α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του

β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και

γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματα του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο GAMOS-PORTAL.GR οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :

Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Επίσης, κατά την διαδικασία εγγραφής προσφέρεται η επιλογή αποστολής ενημερωτικού δελτίου (newsletter) από το GAMOS-PORTAL.GR στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/μέλους, καθώς και μια λίστα επιλογών των ενδιαφερόντων του χρήστη/μέλους με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών/διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails).

To GAMOS-PORTAL.GR χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τρεις γενικούς λόγους :

• την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις

• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του site

• την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ /ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To GAMOS-PORTAL.GR δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία διαγραφής μέλους . To GAMOS-PORTAL.GR δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του GAMOS-PORTAL.GR σε κανένα τρίτο φορέα.