Λογότυπο Προφήτης Ηλίας Μεταμόρφωσης

Επικοινωνία

Προφήτης Ηλίας Μεταμόρφωσης

Εκκλησίες

Προφήτη Ηλία 20 Μεταμόρφωση, T.K. 144 51
210 – 28 17 533.
GPS: 38.05556,23.765531
Εικόνα προφίλ Προφήτης Ηλίας Μεταμόρφωσης
? ?ερός Ναός το? Προφήτη ?λία ε?ρίσκεται στήν ?δό Προφήτου ?λία καί Παναθηναίων 20 στή Μεταμόρφωση.

?θεμελιώθη τό ?τος 1971 καί ?γκαινιάσθη στίς 16-11-1997 .

?χει ?σωτερική ?πιφάνεια μέ τό ?ερό καί τό Γυναικονίτη 700τ.μ περίπου.

Στό ?πόγειο διαθέτει α?θουσα 200τ.μ πού χρησιμοποιε?ται σάν κέντρο νεότητος καί γιά ?λλες δραστηριότητες ?πως ?μιλίες, κύκλο γυναικών καί ?νδρ?ν, ?ρμηνείας Καιν?ς.Διαθήκης .

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο PHOTOMAD
  • Λογότυπο ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΕΡΩΤΑΣ
  • Λογότυπο YIANIS KARAVIDAS PHOTOGRAPHY STUDIO
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΙΔΑ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΕΛΗ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΚΟΣ