Λογότυπο Παναγία Βλαχερνών Αμαρουσίου

Επικοινωνία

Παναγία Βλαχερνών Αμαρουσίου

Εκκλησίες

210-6198828
[email protected]
GPS:
Εικόνα προφίλ Παναγία Βλαχερνών Αμαρουσίου
? καλαίσθητος πετρόκτιστος ?ερός Ναός τ?ς Παναγίας των Βλαχερν?ν βρ?σκεται στήν ε?σοδο το? προαστ?ου το? ?μαρουσίου,στήν περιοχή "Παράδεισος".

? ?ρχιτεκτονική του ε?ναι σταυροειδής μετά τρούλου καί ? ?ξωτερική ?πένδυση μέ μαρμαρόπετρα το? προσδίδει κ?ρος καί ?ρχοντιά, ?πως ?ρμόζει σέ ?να βυζαντινό Ναό.

Κτίσθηκε μέ τήν μέριμνα τ?ς ο?κογένειας Μιμηκοπούλου,μέ πολύ μεράκι καί προσοχή στήν χρήση τ?ν κατάλληλων ?λικ?ν,πέτρα καί μάρμαρο Πεντέλης καί ?ωαννίνων.

? κατάσκευή το? Ναο? ξεκίνησε στά μέσα το? 1950 σέ ?διόκτητο ο?κόπεδο τ?ς ο?κογενείας Κωνσταντίνου Μιμηκοπούλου καί λέγεται ?τι ?φορμή ?π?ρξε ?να τάμα πρός τήν Παναγία τ?ν Βλαχερν?ν,το? ?μώνυμου προαστίου τ?ς Βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης.

Δωρήθηκε στήν ?ερά Μητρόπολη ʼττικ?ς ?πό τήν Ταρσή χήρα Κωνσταντίνου Μιμηκοπούλου το 1960 καί στήν ?ρχή ?ποτελο?σε παρεκκλήσιο το? απέναντι ε?ρισκομένου ?ερο? Ναο? ?γίου Θωμ?.

Τότε πού ? περιοχή ?ταν "?νομα καί πράμα" Παράδεισος, ? ?ερός Ναός τ?ς Παναγίας τ?ν Βλαχερν?ν ?ποτελο?σε ?να ?κόμη στολίδι πού συμπλήρωνε το φυσικό κάλλος, μέ τά περιβόλια καί τούς ?λαι?νες, τά μονοπάτια καί τούς παραδοσιακούς ο?κισμούς.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑ
  • Λογότυπο ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΕΦΗΛΕΝΑ
  • Λογότυπο STUDIO ALPHA
  • Λογότυπο ΑΠΟΛΑΥΣΗ CATERING