Λογότυπο Μεταμόρφωση Κεφαλαρίου

Επικοινωνία

Μεταμόρφωση Κεφαλαρίου

Εκκλησίες

145 62 Πλατεία Κεφαλαρίου
210 80 11 133
GPS: 38.074481,23.819582
Εικόνα προφίλ Μεταμόρφωση Κεφαλαρίου
Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΡΙΟΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1.?γιος Γε?ργιος, Λεβ?δου 23, ε?ς ο?κ?πεδον Συνεταιρισμο?,
2.?γιος Γε?ργιος Κοκκιναρ?, ?διοκτησ?α Μητροπολιτικο? Ναο?,
3.?γιος Γρηγ?ριος ? Ε? , ?διοκτησ?α Προσκυν?ματος ?λευθερωτρ?ας,
4.?γιος Π?τρος, ?δ. Διον?σου 43, ?διωτικ?ν,
5.?γ?α Μαρ?να, τ?ρμα ?δ. Δηληγι?ννη, ?διοκτησ?α Ι. Μητροπ?λεως,

6. ?γιος Ραφα?λ, τ?ρμα ?δ. Ξεν?ας, ?διωτικ?ν,
7. Γεν?σιον Θεοτ?κου, ?δ. Μαυρομιχ?λη 10, ?διωτικ?ν,
8. Γεν?σιον Θεοτ?κου, ?δ. Διον?σου 64, ?διωτικ?ν,
9. Ε?αγγελισμο? Θεοτ?κου, ?δ. ?λευθερωτρ?ας, ?διωτικ?ν,
10. Κο?μησις Θεοτ?κου, ?δ. Χαρ. Τρικο?πη κα? Δηληγι?ννη, ?διοκτησ?α ?δρ?ματος ?. Λ?τση,
11. Κο?μησις Θεοτ?κου, (Παναγ?τσα) ?δ. Κολοκοτρ?νη κα? Λεβ?δου,?διοκτησ?α Μητροπολιτικο? Ναο?,
12. ?γίων Κωνσταντίνου καί ?λένης καί ?γίας Ε?ρήνης, ?διοκτησία Συνεταιρισμο? Politia Tennis Club, παραχωρηθέντος διά χρ?σιν καί μόνo ε?ς ?ερόν Ναόν Μεταμορφώσεως το? Σωτ?ρος Κηφισι?ς καί
13. Μεταμορφ?σεως το? Σωτ?ρος, Κεφαλαρ?ου, ?διοκτησ?α ?. Ναο?.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ
  • Λογότυπο ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ TERRA VERDE
  • Λογότυπο Takis Papadopoulos
  • Λογότυπο ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ CATERING ΓΙΩΡΓΟΣ SPRING
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ EXOTICA
  • Λογότυπο ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΗ