Λογότυπο Εισόδια Θεοτόκου - Αγ. Φιλοθέη Αμαρουσίου

Επικοινωνία

Εισόδια Θεοτόκου - Αγ. Φιλοθέη Αμαρουσίου

Εκκλησίες

Νεαπόλεως και Ελευθερίας, 151 23 Μαρούσι
2106825264
GPS: 38.031039,23.784928
Εικόνα προφίλ Εισόδια Θεοτόκου - Αγ. Φιλοθέη Αμαρουσίου
? ?ερά Μονή τ?ν Ε?σοδίων τ?ς Θεοτόκου ?δρύθηκε ?πό τήν ?γία Φιλοθέη τό ΙΣΤ’ α?. Σήμερα ?πό τήν παλαιά Μονή σώζεται μόνο τό Καθολικό, ?να τμ?μα το? περιβόλου καί κάποια κελλιά καθώς καί τό ?στεοφυλάκιο, τά ?ποία ?μως βρίσκονται ?πό κατάρρευση. ? ναός το? καθολικο? ?νήκει στόν τύπο τ?ς μονόκλιτης θολωτ?ς βασιλικ?ς. Ο? τοιχογραφίες το? καθολικο? χρονολογο?νται τό ΙΣΤ’ α?., ?λλά ? κατάστασή τους ε?ναι σέ γενικές γραμμές πολύ κακή. Στίς ?ρχές το? Κ’ α?. ο? τοιχογραφίες ?πιζωγραφήσθησαν (κυρίως τά πρόσωπα).

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ
  • Λογότυπο ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑ
  • Λογότυπο ΜΙΑ ΦΟΡΑ
  • Λογότυπο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ (κατ/μα ΜΙΧΑΗΛ)
  • Λογότυπο Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς