Εικόνα προφίλ Αγ. Νύφωνας Πόρτο Ράφτη
Πρόκειται για θολωτή βασιλική εκκλησία με δίρρικτη στέγη.
Δίπλα στο ναό υπάρχει πανέμορφο κτιστό καμπαναριό.
Ο ναός εσωτερικά διαθέτει αξιόλογες αγιογραφίες ενώ εξωτερικά έχει όμορφο και άνετο προαύλιο χώρο.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
  • Λογότυπο RGB STUDIOS
  • Λογότυπο Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναίς
  • Λογότυπο ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ
  • Λογότυπο ARKA WEDDING
  • Λογότυπο CREATIVE FRAMES