Εικόνα προφίλ Αγ. Νύφωνας Πόρτο Ράφτη
Πρόκειται για θολωτή βασιλική εκκλησία με δίρρικτη στέγη.
Δίπλα στο ναό υπάρχει πανέμορφο κτιστό καμπαναριό.
Ο ναός εσωτερικά διαθέτει αξιόλογες αγιογραφίες ενώ εξωτερικά έχει όμορφο και άνετο προαύλιο χώρο.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ
  • Λογότυπο CALEIDOSCOPIO
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΕΦΗΛΕΝΑ
  • Λογότυπο ΝΥΦΙΚΑ EVITA SPOSA
  • Λογότυπο ΟΙΝΟΤΡΟΠΙΑ
  • Λογότυπο PHOTOGRAPHIA BY VOI-NOI