Εικόνα προφίλ Αγ. Νεκτάριος Κάτω Κηφισιάς
? Να?ς θεμελιώθηκε τ?ν Κυριακ? 17 Σεπτεμβρίου 1978.

Τά πρ?τα χρόνια ο? λατρευτικές ?νάγκες τ?ν πιστ?ν ?ξυπηρετο?ντο

στό παρεκκλήσιο τ?ς ?γίας Κυριακ?ς καί ?ργότερα, ?πό τό 1981 καί μετά,

στό ?πόγειο το? ?ερο? Ναο?

τό ?πο?ο ε?χε κατάλληλα διαμορφωθε?.


Τ? θυρανοίξια ?γιναν τήν Κυριακή 19η ?πριλίου 1992.

Τ? ?γκαίνια τ?ν Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου 2002.

Τ? Να? ?κτισε ?κ θεμελίων ? πρωτ/ρoς π. Γεώργιος Δρακόπουλος

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΑΠΟΛΑΥΣΗ CATERING
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ
  • Λογότυπο ESTELLE WEDDINGS
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΕΦΗΛΕΝΑ
  • Λογότυπο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ (κατ/μα ΜΙΧΑΗΛ)
  • Λογότυπο KEA VILLAS