Λογότυπο Αγ. Γεώργιος Καρέας

Επικοινωνία

Αγ. Γεώργιος Καρέας

Εκκλησίες

Αρχι/της κ. Ειρηναίος Παναγιωτόπουλος , Αρχ/της κ. Ζαχαρίας Μπίλιαρης, Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος,Πρεσβύτερος κ. Δημήτριος Καλιακούδας
Σουλιωτών 3, Βύρωνας - Καρέας, 16233
210 7658 225
GPS: 37.947683,23.774328
Εικόνα προφίλ Αγ. Γεώργιος Καρέας
?νορία μας βρίσκεται σέ μιά ?πό τίς μαγευτικότερες καί ?γιεινότερες περιοχές τ?ς ?ττικ?ς, στήν περιοχή Καρέα, στίς δυτικές παρυφές το? ?Υμηττο?. Κέντρο τ?ς ?νορίας μας ε?ναι ? ναός το? ?Αγίου Γεωργίου. Πρόκειται γιά ?ναν περικαλλή ναό, βυζαντινο? ρυθμο?, το? ?ποίου ? ?σωτερικός ?γιογραφικός διάκοσμος, βυζαντιν?ς τεχνοτροπίας, ? τάξη καί ? ε?πρέπεια δημιουργο?ν μιά ε?χάριστη α?σθηση.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο CULTURAL EVENTS
  • Λογότυπο NEFER
  • Λογότυπο ΝΑΝΤΙΝΑ
  • Λογότυπο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΣ (κατ/μα ΜΙΧΑΗΛ)
  • Λογότυπο PANOS REKOUNIOTIS WEDDING PHOTOGRAPHY
  • Λογότυπο ΖΥΓΟΣ