Λογότυπο Αγ. Ελευθέριος Αμαρουσίου

Επικοινωνία

Αγ. Ελευθέριος Αμαρουσίου

Εκκλησίες

Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης
Αγίου Ελευθερίου, Μαρούσι
210 6196388
GPS: 38.04569154, 23.80979776
Εικόνα προφίλ Αγ. Ελευθέριος Αμαρουσίου
? ?νορία το? ?γίου ?λευθερίου μετράει μισό α?ώνα περίπου ζω?ς, ?ν? τήν τελευταία τριακονταετία μέ τήν ?νίσχυση τ?ν πιστ?ν, ?νοριτ?ν καί φίλων καί ε?εργετ?ν ?χει παραδώσει στό ποίμνιο ?ναν καλαίσθητο καί λαμπρό ναό γιά τίς λειτουργικές ?νάγκες τ?ν πιστ?ν.

Στά χρόνια της Τουρκοκρατίας, κάπου στόν 17ο ? 18ο α?ώνα, κτίστηκε ? μικρός ναός τ?ν ?γίων Θεοδώρων. Πρόκειται γιά ?να μικρό ?ξωκλήσι, τό ?πο?ο γιά πρώτη φορά μνημονεύεται σέ ?γγραφα τό 1826.

Τήν ?ποχή ?κείνη ο? ?γιοι Θεοδωροι ?πέστησαν καταστροφή. ?κτοτε ? ναός ?γκαταλείφθηκε καί παρέμεινε ?ρημωμένος μέχρι τό 1898, ?ποτε τόν ?νακαίνισε ? Παντελής Σπύρου Λέκκας (1846-1913). Μέχρι σήμερα διατηρο?νται ο? ε?κόνες το? τέμπλου πού ζωγράφισε τότε ? μοναχός της μον?ς Πεντέλης Δαμασκηνός Ραυτόπουλος. Στόν Παντελ? Λέκκα ?φείλεται κατά μία ?κδοχή ? μετονομασία το? ναο? σέ ?γιο ?λευθέριο, πού ?γινε καθώς λέγεται μέ ?φορμή τήν ?ττα τ?ς ?λλάδας στόν πόλεμο το? 1897 μέ τήν Τουρκία. ?λλοι πιστεύουν πώς ? μετονομασία ?π?λθε ?ργότερα, πρός τιμήν το? ?λευθερίου Βενιζέλου.

Στή δεκαετία το? 1930 ?ρχισαν νά ?γκαθίστανται στήν περιοχή το? ?γίου ?λευθερίου ο? πρ?τοι μόνιμοι κάτοικοι. Μετά τόν πόλεμο, ? πληθυσμός ?ρχισε νά α?ξάνεται ραγδαία. ?δίως μέ τόν ?ρχομό πολλ?ν νησιωτ?ν, καί σύντομα δημιουργήθηκε στήν περιοχή μία κανονική συνοικία. ?ταν τό 1963 ?ταν μία ?μάδα κατοίκων τ?ς περιοχ?ς (? Γεώργιος Ζαμαρίας, ? Ζαννής Καλογήρου ? Στάμενας καί ? γυναίκα το? Χαρίκλεια-Φλώρα Ζαμαρία, ? ?θανάσιος Ρήγας, ? πάπα-Κώστας Λάσκαρης, ? Παπαδημητρίου καί ? βασιλικός ?πίτροπος Θεοδόσιος Σπεράντζας) πέτυχαν νά ?δρυθε? ?νεξάρτητη ?νορία μέ κέντρο τό ναό το? ?γίου ?λευθερίου. Τό ?διο ?τος ?ρθε ? πρ?τος ?φημέριος του ναο?, π. ?ωάννης Κοντός. Τόν ?πόμενο χρόνο ?γοράστηκε ?πό τήν ?νορία τό κτ?μα ?διοκτησίας Ζαχαρία Καπριλι?ν, πρώην Σταύρου Καλοζύμη, πού βρισκόταν μπροστά ?πό τό ?κκλησάκι. ? μικρός ναός δέν ?παρκο?σε βέβαια γιά νά στεγάσει τίς ?νάγκες τ?ς ?λοένα α?ξανόμενης πληθυσμιακά ?νορίας. Τό 1979 θεμελιώθηκε ? νέος μεγάλος ναός, στό ο?κόπεδο πού ε?χε ?γοραστε? μπροστά ?πό τόν παλαιό. ? πρώτη λειτουργία στό νέο ?γιο ?λευθέριο ?γινε τήν Κυριακή τ?ν Βαΐων το? 1980. Τό 1986 τελέστηκαν τά Θυρανοίξια τ?ς νέας ?κκλησίας, ? ?ποία ?γκαινιάστηκε ?πίσημα τό 1995. Μόλις πρόσφατα, τό 2005, μέ τήν ?λοκλήρωση τ?ς ?γιογράφησης, ?ρθαν ε?ς πέρας ?λα τά ?παραίτητα γιά τό νέο ?γιο ?λευθέριο ?ργα.

? ?γιος '?λευθέριος ?ποτελε? σήμερα μία ?πό τίς πιό δραστήριες ?νορίες το? ?μαρουσίου, μέ ?ντονο τό στοιχε?ο τ?ς συλλογικ?ς ?ργασίας καί τ?ς συμμετοχ?ς τ?ν πιστ?ν στό φιλανθρωπικό ?ργο, κατηχητικό, πνευματικό καί σέ ?λλες τινές κοινές προσπάθειες.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο STATUS MEN'S FASHION
  • Λογότυπο ΑΠΟΛΑΥΣΗ CATERING
  • Λογότυπο ΙΠΠΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΚΟΣ
  • Λογότυπο ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  • Λογότυπο KS ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ