Λογότυπο Άγιοι Ανάργυροι Νέας Σμύρνης

Επικοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι Νέας Σμύρνης

Εκκλησίες

π. Δημοσθένης Παπακωστόπουλος, π. ?ντώνιος Στασαρέκος
Αγίων Αναργύρων καί Παρασκευοπούλου 171 22 Νέα Σμύρνη
210-94.14.131
GPS: 37.942742,23.701887
Εικόνα προφίλ Άγιοι Ανάργυροι Νέας Σμύρνης
? ?νορία τ?ν ?γίων ?ναργύρων Νέας Σμύρνης ?δρύθηκε τό ?τος 1928. Μέχρι τό 1958 κεντρικός ?νοριακός ναός καί γιά τήν περιοχή τ?ς ?γίας Κυριακ?ς ?μφιθέας ?π?ρξε τό ?ρχικό ?ερό Ναΐδριο τ?ν ?γίων ?ναργύρων, πού σώζεται μέχρι σήμερα σέ καλή κατάσταση, παραπλεύρως το? νέου μεγαλοπρεπο?ς ?ερο? Ναο?, το? ?ποίου ? θεμέλιος λίθος ?τέθη τό 1964 ?πό τόν ?οίδιμο ?ρχιεπίσκοπο ?θην?ν καί πάσης ?λλάδος κυρό Χρυσό-στομο Β΄.


? σημερινός ?ερός Ναός ε?ναι ?μπλουτισμένος μέ ξυλόγλυπτο τέμπλο ?ριστης τέχνης, μαρμάρινο δάπεδο, δεσποτικές ε?κόνες βυζαντινο? τύπου, ξυλόγλυπτο ?πισκοπικό θρόνο, ?μβωνα καί προσκυνητάρια, καθώς καί ?πίχρυσους πολυελαίους.


? ?νοριακός α?τός ?ερός Ναός ?πιτελε? σημαντικό ποιμαντικό ?ργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ?ργο τ?ς κατηχήσεως καί τ?ς προνοιακ?ς δράσεως, καθώς καί ?λλων ποιμαντικ?ν δραστηριοτήτων πού γίνονται ?θόρυβα, στά πλαίσια μι?ς ?ληθιν?ς ?κκλησιαστικ?ς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 1η ?ουλίου, ?ορτή τ?ν ?γίων ?ναργύρων Κοσμ? κα? Δαμιανο?.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο ΝΥΦΙΚΑ ΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
  • Λογότυπο YACHT CLUB
  • Λογότυπο STUDIO ALPHA
  • Λογότυπο ATHENS ATRIUM HOTEL
  • Λογότυπο ANAIS CLUB
  • Λογότυπο AITNA CATERING