Λογότυπο Αγ. ΙΒ΄ Αποστόλων Ψαλιδίου Αμαρουσίου

Επικοινωνία

Αγ. ΙΒ΄ Αποστόλων Ψαλιδίου Αμαρουσίου

Εκκλησίες

Θεσσαλίας 10, Ψαλίδι 151 22 Μαρούσι
210 2716783
GPS: 38.054917,23.807716
Εικόνα προφίλ Αγ. ΙΒ΄ Αποστόλων Ψαλιδίου Αμαρουσίου
? ?ερός Ναός ?γίων ?ποστόλων στήν περιοχή «Ψαλίδι» ?μαρουσίου, καθώς καί τό ο?κημα βόρειά του Ναο? προέρχονται ?πό κληροδότημα το??ειμνήστου Πέτρου Κούσουλα, κτηματία τ?ς περιοχ?ς, τό ?πο?ο, μετά τόν θάνατό του τό 1929, περι?λθε σύμφωνα μέ τήν ?πιθυμία το??ρχικά στή σύζυγό του ?λένη, ?ως τ?ς τελευτ?ς της καί ?ν συνέχεια ?ς ?ξωκκλήσι στό ΤΑΚΕ.

Τό 1964 βάσει το? ΦΕΚ ?π’?ριθ. 171, τεύχ. ? 8ης ?κτωβρίου, ?δρύεται ??νορία τ?ν ?γίων ?ποστόλων μέ ?δρα τόν ?ερό Ναό μας. ?μορες ?νορίες ε?ναι στά ?νατολικά του ?γίου Θωμά, βόρεια τ?ν ?γίων ?ναργύρων καί ?γίου Παντελεήμονος, δυτικά καί νότια της Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου καί ?γίας Τριάδος δήμου ?ρακλείου ?ντίστοιχα (Ι. Μητρ. Νέας ?ωνίας & Φιλαδελφείας).

? Ναός ε?ναι πετροκτιστό κτίσμα το? 1926, ?ν? τό ο?κημα χρονολογε?ται ?πό τό 1870 - 1880 περίπου καί ?χει χρησιμοποιηθε? κατά καιρούς ?ς ?ποθ?κες ? ο?κία το??ερέως. Στά χρόνια πού ?κολούθησαν καί μέχρι τά τέλη τ?ς δεκαετίας το? ’70, ? πέτρα το? Ναο??πενδύθηκε μέ μπετόν προκειμένου νά ?ντιμετωπιστε? τό πρόβλημα τ?ς ?γρασίας. ??γιογράφηση τελείωσε μία δεκαετία ?ργότερα.

Τό 1996 ?λοκληρώθηκαν ο??ργασίες ?νεγέρσεως το??νοριακο? Πνευματικο? Κέντρου στά νότια του Ναο? (? θεμελίωση ?γινε στίς 12 Φεβρουαρίου 1993). Πρόκειται γιά ?ργο τό ?πο?ο σχεδόν ?ξ ?λοκλήρου ?νέλαβαν τά χέρια τ?ν ?νοριτ?ν, τ?ν ?πιτρόπων καί το??φημερίου του Ναο?, ? δέ μελέτη καί ? σχεδιασμός ε?ναι προσφορά τ?ν μηχανικ?ν Παναγιώτου Καλατζάκη καί ?ναστασίας Σωτηροπούλου, Καθηγητ?ν τ?ν Σχολ?ν ΣΕΛΕΤΕ, καθώς καί το? Μηχανολόγου κ. Δημητρίου Μητσοπούλου.

Στό ?νορ. Πνεύματικό Κέντρο , συνολικ?ς ?κτασης 370 m2 (?σόγειο, ?ροφος, ?μιυπόγειο), στεγάζονται τά Κατηχητικά Σχολε?α τ?ς ?νορίας, μαθήματα ?γιογραφίας, παραδοσιακ?ν χορ?ν, μουσικ?ς, ξένων γλωσσ?ν, Η/Υ, ?ατρε?α διαφόρων ε?δικοτήτων, καί πολλές ?κδηλώσεις πολιτιστικο? χαρακτήρα. Διαθέτει χ?ρο συνεστιάσεων, κουζίνα, ?ποθήκη, βιβλιοθήκη, ?γιογραφε?ο καί ?λλους χώρους πολλαπλ?ν χρήσεων.

Λειτουργο?ν Κατηχητικά Σχολε?α, τμ?μα ?ρχαίας ?λληνικ?ς μέ προσανατολισμό στόν λειτουργικό - ?μνολογικό πλο?το τ?ς ?κκλησίας μας, τμ?μα ?γιογραφίας καί ?ατρε?ο (παιδίατρος). ?νά 15θημερο πραγματοποιο?νται συναντήσεις στά πλαίσια τ?ς ?ρμηνείας τ?ς ?γίας Γραφ?ς. Παράλληλα θά προγραμματίζονται ?κτακτες ?μιλίες - ε?σηγήσεις ποικίλης θεματολογίας, ?ν? μία φορά τήν ?βδομάδα θά τελε?ται Ι. Παράκληση.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο MARRYPOSA ROYAL EVENTS
  • Λογότυπο ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  • Λογότυπο ΚΤΗΜΑ FILOXENIA
  • Λογότυπο BABYMACE
  • Λογότυπο ARKA WEDDING
  • Λογότυπο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ GALLERY