Λογότυπο Αγία Τριάς Αργυρουπόλεως

Επικοινωνία

Αγία Τριάς Αργυρουπόλεως

Εκκλησίες

π. Εὐστάθιος Πρασσᾶς, π. Ἰωάννης Λώλης.
Πλατεία Αγίας Τριάδος, 164 00 Αργυρούπολη
210-99.17.286
GPS: 37.905674,23.749781
Εικόνα προφίλ Αγία Τριάς Αργυρουπόλεως
Ὁ πρῶτος ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀργυρουπόλεως ἀνηγέρθη σέ οἰκόπεδο πού δωρήθηκε ἀπό τόν μεγαλοκτηματία Μαρίνο Γερουλάνο, τό ὁποῖο περιλαμβανόταν στό κτῆμα «Τράχωνες». Ἡ ἀνέγερση τοῦ πρώτου Ναοῦ, μικρῶν διαστάσεων, σχήματος ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου, πλινθόκτιστου καί στεγασμένου μέ ἐλενίτ, ἄρχισε τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 1964, μέ πρωτοβουλία τοῦ συλλόγου «Ἡ Ἁγία Τριάς» καί τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί περατώθηκε μετά ἀπό πολλές δυσκολίες καί ποικίλα ἐμπόδια λίγο πρίν ἀπό τό Πάσχα τοῦ 1965. Ὁ ναός αὐτός ὑπῆρξε ἀρχικῶς παρεκκλήσιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως.
Στίς 7 Ἰουνίου 1971, στόν ἴδιο χῶρο θεμελιώθηκε ὁ νέος μεγαλοπρεπής ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδας, ἐμβαδοῦ δύο χιλιάδων τετραγωνικῶν μέ-τρων καί τύπου τρουλλαίας βασιλικῆς. Περατώθηκε στό σύνολό του τόν Δεκέμβριο τοῦ 1985, ὁπότε καί ἔγιναν τά θυρανοίξια καί ἡ πρώτη θεία Λει-τουργία, ἐνῶ τά ἐγκαίνια τελέστηκαν τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1987, ἀπό τόν μα-καριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Ἀγαθάγγελο.
Ὁ Ἐνοριακός αὐτός ἱερός Ναός ἐπιτελεῖ σημαντικό ποιμαντικό ἔργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ἔργο τῆς κατηχήσεως καί τῆς προνοιακῆς δράσεως, καθώς καί ἄλλων ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων πού γίνονται ἀθόρυβα, στά πλαίσια μιᾶς ἀληθινῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Πανηγυρίζει τή Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο FEY'S STYLE
  • Λογότυπο Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς
  • Λογότυπο ΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
  • Λογότυπο GAZOO EVENTS
  • Λογότυπο CREATIVE FRAMES
  • Λογότυπο PHOTOGRAPHIA BY VOI-NOI