Λογότυπο Αγ. Παρασκευή Νέας Σμύρνης

Επικοινωνία

Αγ. Παρασκευή Νέας Σμύρνης

Εκκλησίες

π. Δ?μος Δημητρόπουλος, π. ?ριστόβουλος Πολίτης,π. Δημήτριος Παπακωστόπουλος ,π. ?ωάννης Πατεράκης
Ελευθ. Βενιζέλου 135β, 171 23 Νέα Σμύρνη
210-93.32.237
GPS: 37.935956,23.711822
Εικόνα προφίλ Αγ. Παρασκευή Νέας Σμύρνης
? ?φετηρία τ?ς ?νορίας το? ?ερο? Ναο? τ?ς ?γίας Παρασκευ?ς Νέας Σμύρνης τοποθετε?ται στό ?τος 1931, ?ταν ?πό τόν ?είμνηστο ?ρχιμανδρίτη π. Κύριλλο Δελλώφ, πρόσφυγα ?πό τή Σμύρνη, ?δρύθηκε τό ?μώνυμο παρεκκλήσιο. ? ?διος δέ ?ποθησαύρισε στό παρεκκλήσιο καί δύο ε?κόνες τ?ς ?γίας Παρασκευ?ς τ?ς ?λησμόνητης Σμύρνης τ?ς Μικρ?ς ?σίας.


?ργότερα, στίς 6 ?ανουαρίου 1940 ?τέθη ? θεμέλιος λίθος το? νέου ?ερο? Ναο? ?π΄ ?νόματι τ?ς ?γίας ?σιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευ?ς καί το? ?γίου ?νδόξου ?ποστόλου καί Ε?αγγελιστο? ?ωάννου το? Θεολόγου, μέ σκοπό νά τιμηθο?ν δύο ?μώνυμοι Ναοί τ?ς Μικρασιατικ?ς Σμύρνης. Τά ?γκαίνια το? νέου α?το? ?ερο? Ναο? ?γιναν στίς 4 ?ανουαρίου 1962.


? ?νοριακός α?τός ?ερός Ναός ?πιτελε? σημαντικό ποιμαντικό ?ργο μέ τή λειτουργική ζωή, τό ?ργο τ?ς κατηχήσεως καί τ?ς προνοιακ?ς δράσεως, καθώς καί ?λλων ποιμαντικ?ν δραστηριοτήτων πού γίνονται ?θόρυβα, στά πλαίσια μι?ς ?ληθιν?ς ?κκλησιαστικ?ς κοινότητας. Πανηγυρίζει τήν 26η ?ουλίου, ?ορτή τ?ς ?γίας ?νδόξου ?σιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευ?ς.

Δείτε ακόμη στο Gamos Portal για το γάμο σας:

  • Λογότυπο STUDIO ALPHA
  • Λογότυπο S.V.C ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
  • Λογότυπο KS CATERING
  • Λογότυπο ΜΙΑ ΦΟΡΑ
  • Λογότυπο ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1911
  • Λογότυπο ANIMA CLUB